Skip to Content

Liên Hệ

Tôi hiện đang làm việc với tư cách là chuyên gia tư vấn cho Linux-BSD-Central. Tôi làm việc chủ yếu trong việc phát triển Java chu trình sống đầy đủ nhưng cũng có kinh nghiệm về phát triển Android, iPhone / iPod / iPad, php, perl và C . Cũng là chủ sở hữu của trang web Linux-BSD-Central.

Các bạn cần hổ trợ vui lòng liên hệ với tôi:

Họ tên: Khổng Diệu Hiền

Địa chỉ: Số 675 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Điện thoại: +841205555733